ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1.เลือกซื้อสินค้า

สามารถค้นหาสินค้าผ่านช่องการค้นหาสินค้า หรือเลือกสินค้าผ่าน แกลอรี่ได้

2.กดไอคอนหยิบใส่ตะกร้า

เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว ให้กดที่ไอคอนหยิบใส่ตะกร้า เพื่อให้สินค้าไปอยู่หน้าสั่งซื้อในจั้นตอนถัดไป

3.ตะกร้าสินค้า

เช็คสินค้าที่เราสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าเพื่อยืนยันว่าสินค้านี้ถูกต้องหรื่อไม่

4.สั่งซื้อและชำระเงิน

เมื่อสินค้าถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ดำเนินการสั่งซื้อ ระบบจะพาไปยังหน้า Check out เพื่อกรอกรายละเอียดการจัดส่ง

5.รายละเอียดการจัดส่ง

ให้กรอก ชื่อ -สกุล สถานที่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง

6.ชำระเงินเพื่อสั่งซื้อ

เมื่อกรอกรายละเอียดการจัดส่งครบถ้วนแล้ว ให้ทำการชำระเงินตามระบบของทางเว็บไซต์

7. สั่งซื้อ

เมื่อชำระเงินแล้วให้กดปุ่ม สั่งซื้อ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

X