M.2

แปลจากภาษาอังกฤษ-M.2 ออกเสียงว่า m จุดสอง และเดิมเรียกว่า Next Generation Form Factor เป็นข้อกำหนดสำหรับการ์ดเอ็กซ์แพนชันของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในและตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง M.2 แทนที่มาตรฐาน mSATA ซึ่งใช้เค้าโครงและตัวเชื่อมต่อฟิสิคัลการ์ด PCI Express Mini Card

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก
X