เมนบอร์ด

แผงวงจรหลัก, แผงหลัก หรือชื่ออื่นเช่น เมนบอร์ด, มาเธอร์บอร์ด, ซิสเต็มบอร์ด, ลอจิกบอร์ด เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปจะประกอบด้วยซ็อกเก็ตสำหรับบรรจุหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ มีไบออสเป็นเฟิร์มแวร์ พร้อมช่องให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

X