โซลิดสเตตไดรฟ์(SSD)

SSD หรือในชื่อเต็มว่า Solid State Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากฮาร์ดดิสก์

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

X