โซลิดสเตตไดรฟ์(SSD)

SSD หรือในชื่อเต็มว่า Solid State Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากฮาร์ดดิสก์

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก
X